'''

Andebu  

Regnskapskontor SA  

 

1. sept. - 31. mai

Man-fre 08.30-15.30 

 

1. juni - 31. aug.

Man-fre 08.30-15.00

 

Besøksadr : 

Andebu sentrum 20 

3158  ANDEBU 

 

Postadr : 

Postboks 48 

3162  ANDEBU 

 

post@andeburegnskap.no 

 

Tlf  33 44 33 60   

 

Org nr 971 320 826 MVA   

Bank  2500 20 11835   

 

www.andeburegnskap.no

Som dagene går ...

 

 

Kjekk kalender alle år

 

 

August 2019   

CIMG0900 - Kopi(150x130)19.08.19.
Skatteoppgjørene for 2018 har nylig blitt lagt ut på Altinn for de fleste næringsdrivende, men det kan gå en drøy måned til før de siste oppgjørene blir lagt ut.

Vi vil kontrollere oppgjørene mot innsendt Skattemelding og tar kontakt hvis det er avvik i tallene. 

Ligningen for 2018 pågår imidlertid fram til våren 2020, så det kan komme brev om endringer fram til da.

 

Mai 2019    

CIMG0664_2(150x130)19.05.19.

Vi er nå i sluttspurten med Skattemeldingene 2018.  Alle har nok ikke hørt fra oss enda, men i løpet av de neste dagene vil de fleste av kundene våre ha blitt kontaktet. I tillegg har vi kvote på 10% som får frist 30. juni.

Tilleggsforskudd skatt kan betales innen 31. mai av både lønnstakere og næringsdrivende. Ikke så aktuelt lenger kanskje, når renta er så lav.

Aktuell KID og bankkonto for slik innbetaling finner du på den siste siden av Skattemelding 2018 (versjonen til lesing) som ligger på Altinn.

 

Januar 2019   

CIMG0120(150x130)24.01.19.

Takseringsreglene for 2018 er klare.  De viser verdier for uttak

fra jord- og skogbruk, verdi av leieverdi kårbolig og mange andre satser for Næringsoppgave 2018. Takseringsregler 2018

 

 

 

Desember 2018     

CIMG1241(150x130)22.12.18.

Tida for Årsoppgjør nærmer seg og første trinn er å sende ut våre "julebrev".  Disse vil bli sendt ut i romjula og innholder som vanlig det grønne arket hvor status pr. 31. desember skal føres inn (varelager med mere).  Dessuten gis det  opplysninger om frister og andre ting å passe på.

 

November 2018 

CIMG0124(150x130)29.11.18.

Vi fører nå alle regnskap med elektroniske bilag.  En god del kunder bruker muligheten til å skanne bilaga sjøl.  Vi tildeler da ei e-postadresse til kunden som brukes ved skanning.  Filene samles da i kundens egen "bilagsmappe" hos oss.  Ta kontakt hvis aktuelt!

 

 

Oktober 2018       

015C (150x130)19.10.18.

 Vi kan ønske Mette Line Åkervik velkommen som ny medarbeider på kontoret.  Mette Line er bosatt i Andebu og har autorisasjon som regnskapsfører.  Hun har tidligere arbeidet med revisjon og kommunalt regnskap.

 

 

September 2018  

IMG_0589_2

(150x130)30.09.18

Skatteoppgjørene for 2017 for Næringsdrivendede er nå mottatt av de fleste, men resterende oppgjør sendes ut fortløpende fram til 24. oktover.  Vi tar en kontroll her på kontoret.  Skatteetaten holder på med ligning fram til våren 2019, så endringer kan komme også etter at Skatteoppgjør er mottatt.

 

 August 2018      

110_2(150x130)22.08.18.

Vi kan ønske Heidi Malerød velkommen som ny medarbeider på kontoret.  Heidi er bosatt i Kvelde og har nødvendig utdanning til å kunne bli autorisert etter en praksisperiode hos oss.

 

                

  Juli 2018                              

120

(150x130)12.07.18.

Feriestengt kontor 

Vi holder kontoret stengt i uke 29 og 30 (15. - 29. juli).

Vi kan nås på epost: post@andeburegnskap.no i ferien. Blir jevnlig lest.

 

 

Juni 2018 

CIMG0773_2(150x130)22.06.18.

Nye minstelønnssatser for jordbruk og gartneri 

Fellesforbundet og NHO Mat og Landbruk har kommi til enighet om nye minstelønnssatser pr. 1. april 2018. Husk feriepenger i tillegg.

Nye satser 

    

 

Mai 2018  

CIMG0664_2(150x130)26.05.18.

Vi er nå i sluttspurten med Skattemeldingene 2017.  Alle har nok ikke hørt fra oss enda, men i løpet av de neste dagene vil de fleste av kundene våre ha blitt kontaktet. I tillegg har vi kvote på 10% som får frist 30. juni.

Tilleggsforskudd skatt kan betales innen 31. mai av både lønnstakere og næringsdrivende. Ikke så aktuelt lenger kanskje, når renta er så lav.

Aktuell KID og bankkonto for slik innbetaling finner du på den siste siden av Skattemelding 2017 (versjonen til lesing) som ligger på Altinn.

 

April 2018 

CIMG0260_2(150x130)03.04.18.

Moms-innspurt. 

Både års-moms 2017 for jord/skogbruk og termin 1/2018 for 2 mnd. moms har samme frist, 10. april, så dette er en utfordring hvert år for alle regnskapskontor.

En del bokføring gjenstår, men de fleste vil ha hørt fra oss i løpet av de neste dagene. Frist for betaling er 10. april, men innsending av mva-oppgava går greit et par dager etter dette.

 

Mars 2018 

CIMG0258

(150x130)06.03.18.

Årsmøte tirsdag 20. mars 2018, kl 19.00     

på Andebu Pensjonistsenter.  Vanlige årsmøtesaker. 

Sakspapir sendes ut til alle kunder pr. epost (og noen pr. brev).

 

 

 

Februar 2018    

IMG_0366C(150x130)23.02.18.

Foran Årsoppgjøret 2018.   

Det årlige skattebilaget "Foran årsoppgjøret", som står i Bondebladet, kan også leses elektronisk.

Du finner det  her 

 

 

Januar 2018   

CIMG1241(150x130)26.01.18. 

Årsmøte    

Evt. forslag fra medlemmene (kundene) til Årsmøtet må være kontoret i hende innen 15. februar 2018.  Forslag sendes kontoret skriftlig pr. epost, pr. brev eller kan innleveres. Årsmøtet blir holdt i mars med egen innkalling.

 

 Desember 2017   

CIMG0124(150x130)19.12.17.

Takseringsreglene gir opplysning om satser på det meste som skal brukes for regnskap og Skattemeldingen for 2017 > Takseringsregler for 2017    

 

 

 

November 2017   

IMG_0661(150x130)13.11.17.

Ny mann på kontoret. 

Ole Amundsli begynte hos oss 1. november. Han er i slutten av førtiårene og har drevet med regnskap i flere tiår.  Ole har landbruksbakgrunn, men har lang erfaring særlig med regnskap for selskaper av ulike slag.  Han har også drevet med revisjon noen år.

 

Oktober 2017   

015C(150x130)29.10.17.
Nå er siste pulje av Skatteoppgjør 2016 lagt ut på Altinn. men skatteetaten fortsetter med ligningen helt fram til våren.  Derfor kan det dukke opp saker de neste månedene som gjelder innhold i Skattemelding/Næringsoppgave for 2016.

 

 

September 2017   

CIMG0900 - Kopi(150x130)23.09.17.
Skatteoppgjørene for 2016 legges fortløpende ut på Altinn i perioden 1. august til 10. oktober.  Vi kontrollerer oppgjørene mot innsendt Skattemelding, og ca. 70 % av kundene har nå fått sine oppgjør.  Vi tar kontakt hvis det er avvik i tallene.

 

 

August 2017    

110_2(150x130)23.08.17.

Mva for mai-juni har frist som avviker fra de øvrige terminene.  Fristen er 31. august.  Vi trenger nok alle dagene fram til da for å rekke alle.  Dere hører fra oss etter hvert!

 

 

Juli 2017 

IMG_1151(150x130)11.07.17.

Det nærmer seg ferie på kontoret, og vi holder stengt i 14 dager (17. juli til 28. juli).  Vi er på plass igjen 31. juli, klare til å føre moms for mai-juni (frist 31. aug). 

God sommer !  

 

 

Mai 2017   

CIMG0664_2(150x130)22.05.17.

Vi er nå inne i sluttspurten med klargjøring av Skattemeldingene 2016.  Alle har nok ikke hørt fra oss enda, men i løpet av de neste dagene vil de fleste av kundene våre ha blitt kontaktet. I tillegg

har vi kvote på 10% av kundene som får frist 30. juni.

Tilleggsforskudd skatt kan betales innen 31. mai av både lønnstakere og næringsdrivende for dermed å slippe renter på en evt. restskatt. Ikke så aktuelt lenger når renta er så lav.

Aktuell KID for slik innbetaling ligger på Altinn.  Gå til Til min behandling og velg Skattemelding 2016 og finn KID og bankkonto på de siste sidene.

 

April 2017  

CIMG0343(150x130)21.04.17.

Skattemelding 2016 - frister:  

Selvangivelsen heter nå Skattemeldingen.

Lønnstakere og pensjonister har frist 30.04.

Næringsdrivende kan kun sende inn elektronisk og har frist 31.05. Her har ektefellen samme frist, også som lønnstaker.

 

Mars 2017 

CIMG0260_2(150x130)17.03.17.

Andebu Regnskapskontor SA holder årsmøte     

onsdag 29. mars 2017 kl. 19.00 på Andebu Menighetshus.   

Innkalling har blitt sendt ut pr. e-post eller brev 13. mars. Ta kontakt med kontoret hvis innkalling savnes.

 

 

Februar 2017 

CIMG0258 (150x130)15.02.17.

Anine har nå gått ut i fødsels/foreldrepermisjon og regner med å bli borte fra kontoret det meste av 2017.

Vi har fra i dag fått med oss Anette Bogevik fra Sem (oppvokst i Vestre Skjee) som vikar på deltid. Hun studerer nå økonomi og har agronomutdanning fra tidligere.

Per Einar Hoff, tidligere kontorleder ved Lardal Regnskapskontor, vil på deltid hjelpe oss med bokføring og årsoppgjør. Han har mangeårig erfaring med bl. a. landbruksregnskap og driver til daglig med taksering av gårdsbruk og tar på seg gjennomføring av gårdsoverdragelser.

  

Januar 2017   

026_2_2(150x130)23.01.17.

Selvangivelsen blir historie, men noe nytt kommer i stedet!  En ny skattereform har trådt i kraft og med den følger nye navn og begrep.  Skjema Selvangivelse blir erstattet av Skattemelding uten at det medfører så mye endring av innholdet i dette skjemaet. 

Moms-oppgaven blir fra 2017 kalt mva-melding.

 

Desember 2016 

IMG_0661(150x130)23.12.16.

Takseringsreglene gir opplysning om satser på det meste som skal brukes for regnskap og Selvangivelse for 2016 > takseringsreglene 2016 

 

17.12.16.

Tvangsmulkt ved forsinket levering.  

Skatteetaten vil fra 2017 ilegge tvangsmulkt ved for sein eller manglende levering av pliktige opplysninger eller hvis det er åpenbare feil i opplysningene som gis. Gjelder både skatt og mva. Mer å lese under Fagstoff.

 

 November 2016     

015C (150x130)20.11.16.

Papirløst kontor er nok et stykke unna, men vi har i høst begynt å skanne bilag i noen regnskap slik at disse regnskapene blir nærmest papirløse.  Bilagene blir da lagret i elektronisk format.

Noen produsentoppgjør blir også oversendt elektronisk slik at at vi kan laste de ned rett til regnskapene.  Mye vil helt klart endre seg framover i den daglige rutinen.

 

Oktober 2016 

IMG_0589_2

(150x130)16.09.16.

Pr. 12. oktober er alle skatteoppgjør lagt ut på Altinn.  Vi kontrollerer oppgjørene mot innsendte Selvangivelser og tar kontakt hvis det er avvik av betydning.  Noen får skatteoppgjøret i posten.  Disse har vi ikke tilgang til i Altinn så ta med dette til oss hvis du ønsker hjelp med kontrollen.

 

September 2016 

IMG_0043_2(150x130)16.09.16. 

Mange virksomheter får i disse dager Viktig informasjon om merverdiavgift fra skatteetaten.  Det er kun de som kjøper varer fra utlandet som blir berørt av nyordningen fra 1. januar 2017.  Innførsels-mva på innførte varer skal nå beregnes av den avgiftspliktige (regnskapskontoret) og betales inn sammen med ordinær mva for virksomheten.  

 

August 2016   

CIMG0900 - Kopi(150x130)15.08.16.

Nyansatt på kontoret.  Thomas Ødegården (Andebugutt) startet opp i dag i 80% stilling.  Han er nylig ferdig med økonomistudier ved høyskolen på Bakkenteigen og har som mål å bli autorisert regnskapsfører i løpet av et par år. 

 

 

Juli 2016 

IMG_1151(150x130)23.07.16.

Skatteoppgjør 2015 for Næringsdrivende.  

De første skatteoppgjørene for næringsdrivende blir lagt ut 3. august og resten kommer så puljevis fram til 12. oktober. Bare noen få vil motta papirversjon i posten.  De aller fleste må logge seg inn på Altinn hvor oppgjørne vil ligge tilgjengelig.

 

Juni 2016 

CIMG0773_2(150x130)11.06.16.

Dataflyt i landbruket er et prosjekt som legger til rette for elektronisk overføring av produsentoppgjør rett til Duett (regnskapsprogrammet vårt).  Større firma med leveranser til landbruket vil også kunne sende fakturaer gjeldende kundene våre elektronisk til datasystemet vårt.

Vi har nylig tatt ordningen litt i bruk (krever avtale med kunden).

 

Mai 2016  

CIMG0664_2(150x130)23.05.16.

Vi er nå i innspurten med klargjøring av Selvangivelsene 2015.  Kanskje ikke alle har hørt fra oss enda, men i løpet av de neste dagene vil de fleste av kundene våre ha blitt kontaktet.

 

(150x130)18.05.16.

Tilleggsforskudd skatt kan betales innen 31. mai av både lønnstakere og næringsdrivende for dermed å slippe renter på en evt. restskatt.

Aktuell KID ligger på Altinn under Til min behandling og valg Selvangivelse 2015, side 3 eller 4.

 

April 2016   

CIMG0425_2(150x130)30.04.16.  

Har du varebil, kl 2 i egen næringsvirksomhet der bilen også brukes privat, vil du kunne få langt rimeligere fordelsbeskatning for privat bruk f. o. m. 2016.  Elektronisk kjørebok må da brukes for å dokumentere kjørte km. i næring. Resten av kjøringen blir da privat og må tas til inntekt etter km-sats.

 

(150x130)23.04.16.

Selvangivelsesfrist for lønnstakere er normalt 30. april, men er du lønnstaker og ektefelle til en næringsdrivende, har du utsatt frist til 31. mai (felles frist med ektefellen).

 

Mars 2016 

CIMG2847_2

(150x130)30.03.16.

Moms-innspurt. 

Både års-moms for jord/skogbruk og termin 1/2016 for 2 mnd. moms

har samme frist, 10. april, så dette er en utfordring hvert år for regnskapskontorene. En del bokføring gjenstår, men de fleste vil ha hørt fra oss i løpet av de neste dagene. Frist for betaling blir 11. april denne gangen grunnet helg.

 

(150x130)18.03.16. Årsmøte for Andebu Regnskapskontor SA ble holdt 16. mars.
Hele styret ble gjenvalgt på årsmøtet.  Regnskap og beretning ble godkjent uten bemerkninger. 

Se ellers under Kundesider og Vår side for mere stoff vedr. årsmøtet.

   

Februar 2016 

026_2_2(150x130)27.02.16.

Slutt med Selvangivelse på papir for Næringsdrivende.  Selvangivelse for 2015 må sendes inn elektronisk. Evt. innsendt papirversjon regnes som ikke innsendt.

 

(150x130)18.02.16.

Årsmøte for Andebu Regnskapskontor SA 16. mars.
Regnskapskontoret er organisert som et Samvirkeforetak, og alle kundene regnes som medlemmer.

Årsmøtet for 2015 skal holdes onsdag 16. mars 2016 kl. 19.00 på Andebu Pensjonistsenter. 

Innkalling til årsmøtet med saksliste vil bli sendt ut pr. epost (noen pr.  brev) seinest to uker før årsmøtet.  Saklista vil da også være tilgjengelig på kontoret.

 

Januar 2016                         

IMG_0788_2

(150x130)26.01.16.

Nye skattesatser for 2016 og regelendringer.

Finansdepartementet har lagt følgende orientering

 

(150x130)22.01.16.

Den daglige driften av Andebu Regnskapskontor har siden 1979 vært satt bort til Kjærås og Nybak Regnskap ANS.

Fra februar 2016 vil Kjærås og Nybak Regnskap endre selskapsform og skifte navn til Vetan Regnskap AS.

Som kunde vil du merke lite til dette, du møter de samme folka, men kanskje noen nye dørskilt.

 

Desember 2015 

CIMG0124(150x130)22.12.15.

Den årlige sendingen med "Julebrev" og det grønne spørreskjemaet hvor opplysniner for Årsoppgjøret skal fylles inn, er nå gjort klar til postlegging og skulle være ute i løpet av romjula.

 

(150x130)12.12.15.
Skattefri sats for km-godtgjørelse som ansatte får for bruk av egen bil vil bli kr 3,80 pr. km. i 2016.  For de som har avtale om kr 4,10 for 2016, vil det dermed bli kr. 0,30 pr. km. til beskatning.

 

November 2015 

015C

(150x130)24.11.15.

Takseringsreglene gir opplysning om satser på det meste som skal brukes for regnskap og Selvangivelse for 2015 > Takseringsregler_2015 

 

(150x130)23.11.15.

Innlogging i Altinn kan skje med bl. a. Min Side-koder, Altinn-koder og bank-brikke. 

Nylig kom det et nytt alternativ der Bank ID på mobil kan brukes.  Dette krever at en allerede har avtale med banken om å betjene nettbanken med ID på mobil.

 

Oktober 2015 

IMG_0589_2(150x130)26.10.15.

Ingen lønns- og trekkoppgave for 2015!  Gjennom 2015 blir all lønn meldt inn til Altinn hver måned.  Dermed skal ikke lønn innberettes til skatteetaten med den årlige lønns- og trekkopgaven lenger.

Arbeidstaker vil få en årsoppstilling fra sin arbeidsgiver.

 

(150x130)23.10.15

De siste skatteoppgjørene er lagt ut på Altinn.  Som tidligere år har vi kontrollert disse og evt. tatt kontakt hvis det er gjort endringer.  Noen får fortsatt papirutgave av skatteoppgjøret.  Disse må leveres til oss hvis de ønskes kontrollert.

 

 

September 2015 

Foto0571_2

(150x130)25.09.15.

Frivillig mva-registrering ved bortforpakting av jord kan være aktuelt for å kunne på refundert mva ved f. eks. større grøftingskostnader.  Det har skjedd en forenkling i regelverket for å kunne bli frivillig mva-registrert.  Ta kontakt med oss hvis slik registrering kan være aktuell.

 

August 2015   

120(150x130)31.08.15.

Innlevering av bilag 

I september tar vi svært gjerne i mot bilag, særlig fra de som ikke har levert noe for 2015 så langt. Dette er viktig for oss med tanke på å

ha nok å gjøre nå i høstsesongen.

 

(150x130)08.08.15.

Regulering av grunnbeløpet:   

Pr. 1. mai 2015 økte Grunnbeløpet fra kr 88 370 til kr 90 068.  Gjennomsnittlig G for 2015 blir dermed kr 89 502 .

 

Juli 2015  

110_2

(150x130)27.07.15.

Skatteoppgjørene 2014 for næringsdrivende med ektefeller blir lagt ut etter hvert som de blir ferdigbehandla i perioden 5. august til 14. oktober.  Det antas at oppgjørene vil være tilgjengelig på Altinn noen dager før oppgitte datoer.

 

(150x130)13.07.15.

Feriestengt kontor f.o.m.15. juli t.o.m. 31. juli.  Fra 3. august er vi klare til å ta i mot bilag. Frist for 2 mnd mva (3. termin) er, som de siste årene, 31. august.

 

Juni 2015 

CIMG2972_2 

(150x130)13.06.15.

Landbruksundersøkelsen 2015 gjelder kun for noen utvalgte.

I år er økonomi hovedtema, og vi på regnskapskontoret sitter sikkert med en del opplysninger som kan være til hjelp. Ta kontakt med oss og husk fristen som er allerede 17. juni.

 

(150x130)08.06.15. 

Nye minstelønnssatser fra 1. april 2015.

Felleforbundet og NHO mat og drikke har blitt enige om følgende satser for jordbruk og gartneri:  

Minstelønnstabell  

 

Mai 2015 

CIMG0664_2(150x130)15.05.15.

Tilleggsforskudd skatt kan betales innen 31. mai av både lønnstakere og næringsdrivende for dermed å slippe renter på en evt. restskatt.

Aktuell KID må skaffes til veie.  Vi kan evt. lage KID her også hvis nødvendig.

 

(150x130)10.05.15.

Hovedfrist for Selvangivelser for Næringsdrivende er 31. mai (hvis elektronisk innsendelse).  Vi driver nå bare med Årsoppgjør og greier rundt 5 oppgjør pr. dag.  Som kunde vil du høre fra oss enten pr. e-post, telefon eller brev når utkast til oppgjør er klart.

 

April 2015 

CIMG0343(150x130)20.04.15.

Selvangivelsesfrister: Næringsdrivende papir og Lønnstaker frist 30.04.15. Næringsdrivende elektronisk frist 31.05.15 (her får ektefellen samme frist, også som lønnstaker).

 

(150x130)02.04.15.

Den elektroniske versjonen av Selvangivelse 2014 for Næringsdrivende har ligget tilgjengelig ei god stund på Altinn. Papirutgaver behøver ikke leveres til kontoret ettersom vi henter ut samme versjon på nettet.

Vær oppmerksom på at dette er uferdige versjonener av Selvangivelsen ettersom ingen tall vedrørende næringsinntekter er med.  Dette blir lagt til av oss nå etterpå.

 

Mars 2015 

CIMG0260_2(150x130)18.03.15. 

Årsmøtet holdes tirsdag 24. mars kl 19.00 i Andebu Sparebanks nye lokaler.  

Innkalling er sendt ut, elektronisk til alle med e-post, i brevs form til øvrige.  Ta kontakt med kontoret hvis sakspapirene ikke er mottatt.

 

(150x130)06.03.15. 

Årsmøtet vil bli holdt 24. mars kl 19 i Andebu Sparebanks nye lokaler.  Innkalling vil bli sendt ut i disse dager, elektronisk til alle med e-post, i brevs form til øvrige. Vi vil få omvisning i bankens nye lokaler.

 

Februar2015                                                                                                                                                                                          CIMG0258

(150x130)17.02.15. 

Årsoppgave 2014 for Andelskapital Viken Skog er nå sendt ut, i alle fall til de som får den pr. e-post.  Denne e-posten (med vedlegg) kan gjerne bare videresendes til kontoret post@andeburegnskap.no eller som e-post til oss andre.

 

(150x130)14.02.15.

Oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon er vedtatt halvert fra 10 til 5 år. Her er det imidlertid noen unntak, har f.eks. en bonde oppført et bygg eller anlegg som kommer inn under justeringsbestemmelsene for merverdiavgift kan ikke bilagene / avgiftsgrunnlaget makuleres før justeringsperioden på 10 år er utløpt. Justeringsreglene ble innført fra og med regnskapsåret 2008.

 

Januar2015 

IMG_0788_2(150x130)19.01.15. 

Innbetaling av Merverdiavgift skal nå skje til ny konto,

bankkontonummer: 7694 05 18888. 

 

(150x130)13.01.15.

15. januar har arbeidsgivere frist for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for siste lønnstermin 2014.  Det haster dermed nå med evt. resterende lønnsopplysninger til oss.

 

Desember 2014 

CIMG0124(150x130)22.12.14.

Den årlige sendingen med "Julebrev" og det grønne spørreskjemaet hvor opplysniner for Årsoppgjøret skal fylles inn, er nå gjort klar til posting og skulle være ute i løpet av romjula.

 

(150x130)05.12.14.

Takseringsreglene gir opplysning om satser på det meste som skal brukes for regnskap og Selvangivelse for 2014 > Takseringsregler_2014 

 

November 2014 

015CKjøregodtgjørelse - statens satser for 2015:

Bilgodtgjørelse t.o.m. 10 000 km: kr 4,10

Bilgodtgjørelse over 10 000 km: kr 3,45

Bilgodtgjørelse El-bil: kr 4,20

Tilhengertillegg: kr 1,00

Kjøring på skogs- og anleggsvei: kr 1,00

Passasjertillegg: kr 1,00

(150x130) 08.11.14.

Bilagsinnlevering.   

Vi har fortsatt lite med uførte bilag i skuffene våre så de som ikke har levert bilag for 2014, bør ta en tur med bilag med det første. 

Alt som er ført av bilag før nyttår er gull verdt når sesongen for årsoppgjør starter over nyttår. 

 

Oktober 2014  

IMG_0589_2

(150x130)22.10.14.

Årsmøte.
Hvis noen savner årsmøte for regnskapskontoret, så er forklaringen at årmøtene nå holdes i mars/april i stedet for oktober/november.  Første årsmøte i nyordningen blei holdt 27. mars 2014.  Årsmøtene skal holdes innen 15. april i flg. vedtektene.  Forslag kan sendes til styret med årlig frist 15. februar.  Neste årsmøte vil bli bekjentgjort rundt årsskiftet.

 

(150x130)12.10.14.

Innlogging i Altinn.

Koder fra Min ID (kan bestilles) eller vanlig bankbrikke kan nå brukes til innlogging på Altinn når blant annet signering av skjema skal ordnes.   Altinn-koder gir ikke lenger de samme rettigheter i Altinn som Min ID og bankbrikke.

 

September 2014 

IMG_0043_2(150x130)20.09.14.

Husk den nye A-meldingen fra 2015. 

Har du ansatte og betaler ut lønn må du levere A-melding via Altinn til Skatteetaten og NAV fra 1. januar 2015.

Dette skal skje hver måned for de som lønner fast gjennom året.

Spør oss om hjelp!


(150x130)10.09.14.

Bilagsinnlevering. 

Vi har lite med uførte bilag i skuffene våre nå så de som ikke har levert bilag for 2014, bør ta en tur med bilag med det første. 

Alt som er ført av bilag utover høsten og før nyttår er gull verdt når årsoppgjørssesongen starter over nyttår. 

 

August 2014 

CIMG0900 - Kopi(150x130)22.08.14.

Det viser seg nå at Skatteetaten i år dessverre har lagt om rutinene for Skatteoppgjør.  Som regnskapskontor får vi nå tilgang i Altinn kun for kunder som regnes som elektroniske brukere. 

De kundene som får Skatteoppgjør tilsendt i papirutgave, finner vi ikke oppgjør for i Altinn.  Vi må derfor få disse Skatteoppgjørene hit til oss hvis kontroll skal gjøres. 

 

(150x130)11.08.14.

Skatteetaten har nå sendt ut første pulje med skatteoppgjør 2013 i posten.  I likhet med tidligere år tar vi en kontroll av alle oppgjørene.  Vi har tilgang i Altinn til disse avregningene så de behøver ikke leveres hit.

Dette er et foreløpig oppgjør, som kan bli endra, ettersom ligningsbehandlinga vil pågå fram til mai neste år.

 

Juli 2014  

110_2(150x130)31.07.14.

Første pulje med skatteoppgjør for næringsdrivende blir sendt ut 6. august, men de ligger allerede tilgjengelig i Altinn (for ca. 40 % av våre kunder).  Videre legges oppgjørene ut puljevis fram til 15. oktober

 

(150x130)10.07.14. 

Feriestengt kontor i uke 29 og 30.  Åpner igjen 28. juli. 

Frist for 2 mnd mva (3. termin) er som de siste årene 31. august (mandag 1. sept. i år).

 

Juni 2014 

CIMG0773_2(150x130)24.06.14.

Nye minstelønnssatser for jordbruk og gartneri 

Fellesforbundet og NHO Mat og Landbruk har kommi til enighet om nye minstelønnssatser pr. 1. april 2014. Husk feriepenger i tillegg.

Nye satser 

 

(150x130)18.06.14.

Pass på skattepengene!   

Snart kommer skatteoppgjøret for lønnstakere, og svindlere, som synes representere Skatteetaten, opererer nå pr. e-post for å få ut personopplysninger og tilgang til folks bankkonti. Vær på vakt!

 

(150x130)12.06.14.

Nytt Grunnbeløp 

Fra 1. mai er Grunnbeløpet i Folketrygden kr 88.370.

Gjennomsnitt for 2014 er dermed beregnet til kr 87.328.

 

Mai 2014 

CIMG0664_2

(150x130)21.05.14.

Overdragelse av skogeiendom vil fra og med 2014 få ny måte å fastsette hva som er første hele eierår for kjøper og hva som er siste hele eierår for selger.  

Kontakt oss nå hvis overdragelse er aktuelt i år så vi kan unngå at det blir uheldige utslag av denne endringen.

 

(150x130)14.05.14.

Hovedfrist for Selvangivelser for Næringsdrivende er 31. mai (hvis elektronisk innsendelse).

Vi driver nå nesten bare med Årsoppgjør og greier rundt 5 oppgjør pr. dag.

Som kunde vil du høre fra oss enten pr. e-post, telefon eller brev når utkast til oppgjør er klart.

 

April 2014 

CIMG0425_2(150x130)13.04.14.

Viken Skog sendte ca. 10 april ut Årsoppgave for andelskapital 2013 til aktuelle skogeiere.  Som tidligere år er oppgaven gjemt bort på baksida av en pakning med magasinet Skog.  Aktuelle tall til Selvangivelsen framkommer i en tabell nederst på arket.

 

(150x130)03.04.14.

Papirutgaven av Selvangivelsen 2013 er under utsendelse. De som driver næring, får Selvangivelse for Næringsdrivende. Denne papirutgaven trenger du ikke levere til oss. Spart tid for deg, spart tid for oss! Vi henter ut samme opplysninger fra Altinn nettportal.

Ektefeller eller andre som får Selvangivelse for Lønnstaker/ pensjonist, må i tilfelle levere papirutgaven hit til oss hvis vi skal hjelpe til med kontroll/innsending.

 

 Mars 2014 

IMG_1160_2

(150x130)28.03.14.

Årsmøtet ble holdt i går kveld med 15 frammøtte.  Det ble gjenvalg over "hele fjøla".  Under meny "Vår side" finner du liste over tillitsvalgte for 2014.

 

(150x130)19.03.14.

Fra i dag kan vi hente ut Selvangivelser fra Altinn for kundene våre.  Dermed ligger alt til rette for å starte med Årsoppgjør for alvor.

Hovedfristen for innsending av Selvangivelser er 31. mai.

 

 (150x130)18.03.14.

Årsmøtet for regnskapskontoret holdes 27. mars, kl. 19.00 på Andebu Menighetshus.  Saksliste blei sendt ut til alle medlemmer/kunder 12. mars.  Ta kontakt med kontoret hvis du ikke har fått tilsendt sakspapir.

 

Februar 2014  

IMG_0366C(150x130)18.02.14.

Foran Årsoppgjøret 2013. 

Det årlige skattebilaget "Foran årsoppgjøret", som står i Bondebladet, kan også leses elektronisk.

Du finner det  her

 

 

(150x130)14.02.14.

Anine er nå tilbake etter endt permisjon, og hun vil dermed kunne ta Årsoppgjør 2013 for de samme kundene som hun tok årsoppgjør for vedr. 2011.  Aktuelle kunder vil høre fra henne etter hvert.

 

(150x130)03.02.14.

Andebu Regnskapskontor skal, i tråd med den nye Samvirkeloven, for første gang holde eget årsmøte. Frist for forslag til årsmøtet er 15. febr. Forslag sendes til kontoret.  Årsmøtet blir rundt månedsskiftet mars/april.

 

Januar 2014   

IMG_0788_2

 

(150x130)23.01.14.

Hvis noen skulle lure på hva skjermingsrenta blir for 2013, så er svaret 1,5% (gjelder enkeltpersonforetak). Denne renta brukes ved beregning av personinntekt (pensjonsgivende inntekt) i næring. For 2012 var satsen 1,6%.

 

(150x130)11.01.14. 

15. januar har arbeidsgivere frist for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for siste lønnstermin 2013.  Det haster nå med evt. resterende lønnsopplysninger til oss.

 

(150x130)04.01.14.

Bilgodtgjørelse 

Tjenestekjøring - kilometergodtgj egen bil 2014:
Kr 4,05 pr km (inntil 10 000 km)

Kr 3,45 pr km (over 10 000 km)

Kr 4,20 pr km El bil

Kr 1,00 tillegg pr km tilhenger

Kr 1,00 tillegg pr km passasjer

Kr 1,00 tillegg pr km kjøring skogs-/anleggsvei

 

Desember 2013 

026_2_2(150x130)22.12.13.

Trond med 25 års fartstid. 

1. nov. 1988 begynte Trond Bettum som regnskapsfører ved Andebu Regnskapskontor.  Sju år seinere ble han autorisert regnskapsfører.  Disse 25 årene ble nylig markert under en liten tilstelning, og det vanket gave og ros fra arbeidsgiver Kjærås og Nybak Regnskap.

 

(150x130)12.12.13.

Elektroniske skattekort for 2014 kan hentes ut av arbeidsgivere om noen dager.  Arbeidstakere får nå kun et brev om skattetrekket for 2014, men arbeidsgivere henter ut aktuelle skattekort rett fra Altinn.  Arbeidstakere vil få varsel etterhvert som arbeidsgivere henter ut skattekortene deres.

 

November 2013

IMG_0661

(150x130)19.11.13.

Takseringsreglene opplyser om satser på det meste som skal brukes for regnskap og Selvangivelse for 2013 >> satser 2013  

 

(150x130)18.11.13.

Bilagsinnlevering  

Vi har lite med uførte bilag i skuffene våre nå så de som ikke har levert bilag for 2013, bør ta en tur med bilag nå. 

Alt som er ført av bilag før nyttår, er gull verdt når årsoppgjørssesongen starter over nyttår. 

 

Oktober 2013 

015C(150x130)25.10.13.

Årsmøte.
Hvis noen savner årsmøte for regnskapskontoret, som tidligere år er holdt i oktober/november, skal dette nå holdes innen 15. april i flg nye vedtekter.  Forslag kan sendes til styret med frist 15. februar.  Årsmøtet vil bli bekjentgjort rundt årsskiftet.

 

(150x130)20.10.13.
Enklere innlogging i Altinn.

Nå kan du også bruke vanlig bankbrikke for å logge deg på Altinn.  BankID med brikke fra egen bank ligger nå blant valgene, og bildene som du kjenner fra bank-innlogging, kommer opp. 

 

September 2013   

CIMG0900 - Kopi(150x130)23.09.13.
Frivillig mva-registrering kan omfatte utleie av bygg eller bortforpakting av jord. Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet mva-fri inntekt. Dermed blir det heller ikke mva-fradrag for kostnader, f. eks. ved grøfting bekostet av eier av utleid jord.

Ved å søke frivillig mva-registrering, kan mva-fradrag oppnås. Jordleia skal da momses. Søknad må sendes Skatteetaten før investering/arbeid settes i gang.

 

(150x130)13.09.13.
Nye puljer med skatteoppgjør legges stadig ut på Altinn. 

Rundt 3/4 av kundene våre har nå fått sine oppgjør.  Hvem som får tidlig oppgjør eller seint oppgjør synes tilfeldig og kan ikke tas som tegn på grundigere kontroll eller motsatt fra Skatteetatens side.  Siste pulje kommer 16. okt.

 

August 2013 

120(150x130)14.08.13.

Regulering av grunnbeløpet: 

Pr. 1. mai 2013 økte Grunnbeløpet fra kr 82122 til kr 85245.  Dette er en økning på kr 3123 som tilsvarer 3,8 prosent.

 

(150x130)09.08.13.

Første pulje av skatteoppgjør 2012 har kommi og omfatter drøyt halvparten av våre kunder.  I likhet med tidligere år tar vi en kontroll av alle oppgjørene.  Vi har tilgang i Altinn til disse avregningene så de behøver ikke leveres hit.

Dette er et foreløpig oppgjør, som kan bli endra, ettersom ligningsbehandlinga vil pågå fram til mai neste år.

 

Juli 2013 

IMG_2828 (150x100)_2

(150x130)29.07.13.

Skatteoppgjørene for næringsdrivende vil også i år komme puljevis.  De første kommer 7. august og de siste 16. oktober.  Ut fra erfaringer med tilsvarende opplegg i fjor, ventes hovedtyngden av oppgjør komme allerede i første pulje.

 

(150x130)12.07.13.

Feriestengt kontor i uke 29 og 30.  Åpner igjen 29. juli. 

Frist for 2 mnd mva (3. termin) er som de siste årene 31. august (mandag 2. sept. i år).

 

Juni 2013 

CIMG0664_2

 

(150x130)13.06.13.

Minstelønnssatser i 2013 

for arbeidstakere innen jordbruk og gartneri finner du her. Husk at feriepenger kommer i tillegg.

Satser fra 01.04.13 

 

(150x130)01.06.13.

Åpningstider i sommer :    

Perioden 01. juni - 31. august. 

Alle dager kl 08.00 - kl 15.00.

Ingen langdag.

 

Mai 2013 

CIMG0425_2

(150x130)23.05.13.

Tilleggsforskudd skatt kan betales innen 31. mai av både lønnstakere og næringsdrivende for dermed å slippe renter på en evt. restskatt.  Ark med aktuell KID og konto fulgte med Selvangivelsen. Dette kan da brukes av de med nettbank.

De som "går i banken" og betaler, kan i tilfelle ta med dette arket til banken.  Vi kan også lage KID her hvis nødvendig.

 

(150x130)13.05.13.  

Årsoppgjør pågår for fullt.  Vi greier rundt fem oppgjør pr. dag så dermed tar det tid før vi blir ferdig med de rundt 225 årsoppgjørene.  Hovedfristen for næringsdrivende er 31. mai,  men alle regnskapskontor kan søke om ei kvote på 10 % av kundemassen med innsending pr. 30. juni,  og vi kommer nok til å benytte oss av det.  Vi tar kontakt med den enkelte etterhvert som oppgjørene blir ferdig,  men noen får kanskje høre fra oss først et stykke ut i juni.

 

April 2013 

CIMG0343(150x130)26.04.13.

Elektronisk sending av dokumenter har blitt en del av hverdagen. En scanner vil ofte være nødvendig for å få dokumenter over til digitalt format, men har du et dokument du vil sende oss, kan rett og slett et digitalt kamera også duge.

Med stø labb og rett zoom kan et bilde av dokumentet bli bra nok løsning som så kan sendes som filvedlegg i en epost til oss.

 

(150x130)03.04.13.

Papirutgaven av Selvangivelsen 2012 under utsendelse.  De som driver næring,  får Selvangivelse for Næringsdrivende.  Denne papirutgaven trenger ikke leveres til oss.  Spart tid for deg,  spart tid for oss! Vi henter lettere ut opplysninger fra Altinn nettportal. 

Ektefeller eller andre som får Selvangivelse for Lønnstaker/ pensjonist,  må i tilfelle levere papirutgaven hit til oss hvis vi skal hjelpe til med kontroll/innsending.

 

Mars 2013 

CIMG0260_2(150x130)27.03.13.

10. april er en dato vi har respekt for.  Årstemin mva 2012 for jord/skogbruk, som omfatter hovedtyngden av kundene våre, har frist denne datoen.  Samme frist gjelder for 1. termin 2013 for de som har 2 mnd. moms.  Det blir fort 10. april før de siste oppgavene er klare, men vi prøver å få først ferdig oppgaver hvor det er større beløp å betale inn.

 

(150x130)16.03.13.

Vi har tatt i bruk nye epost-adresser.

Til kontoret:

post@andeburegnskap.no 

Direkteadresser: Se under meny Vår side.

(Tele2 stenger serveren og fra 1. mai vil ikke våre (eller andres) tele2.no og c2i.net virke.

 

(150x130)09.03.13

Anine har nå gått ut i fødsels-/foreldrepermisjon og planlegger å bli borte resten av året. 

Vi andre kommer da til å ta forestående Årsoppgjør for hennes kunder fordelt etter hvem som har best kjennskap til de enkelte regnskap fra tidligere.

 

Februar 2013

CIMG0125_2_2

(150x130)20.02.13.

Det årlige skattebilaget "Foran årsoppgjøret", som står i Bondebladet, kan også leses elektronisk.

 

Du finner det her Årsoppgjør 2012 

 

 

(150x130)02.02.13.

Tjenestekjøring - kilometergodtgj egen bil 2013:
Kr 4,05 pr km (inntil 10 000 km)

Kr 3,40 pr km (over 10 000 km)

Kr 0,85 pr km tilhengergodtgj.

Kr 1,00 pr km passasjertillegg

Kr 1,00 pr km tillegg skogs-/anleggsvei

 

 Januar 2013 

CIMG1241

(150x130)17.01.13.

Vi driver i disse dager og sender ut lønnsoppgaver for 2012 på vegne av kunder som har hatt folk i arbeid eller på kår. Lønnsoppgavene sendes direkte herfra til lønnsmottakerne hvis ikke annet er avtalt.

Fristen er 31. januar, så det haster med lønnsopplysninger som til nå ikke er levert til oss.

(150x130)11.01.13.

Ny medarbeider ved kontoret.  Vi kan ønske Vigdis Huvestad velkommen som ny regnskapsfører.

Hun har de siste årene ført regnskap for ulike virksomheter og sitter dermed med mye god erfaring som vil komme oss til nytte.

Live Gabrielli sluttet hos oss ved årsskiftet.

 

 Desember 2012 

IMG_0317_2 (150x130)27.12.12.
Forberedelser til årsoppgjøret for 2012 er i gang.  Brev til alle kunder sendes ut i dag sammen med de vanlige skjemaene for varelager og andre opplysninger.  De samme skjemaene finner du også under menyvalget Kundeside

 

 

(150x130)19.12.12.

Skattekortene for 2013 er under utsendelse fra skatteetaten.  

Startes næringsvirksomhet i 2013 eller forventes stor økning i næringsinntekt, bør dette meldes inn via Søknad om nytt skattekort.  Forskuddsskatten blir da justert.  En viktig fordel med dette, er at NAV da lettere godtar høyere grunnlag hvis det søkes om sykepenger.  Dermed mere sykepenger !

 

(150x130)08.12.12.

Takseringsreglene opplyser om satser på det meste som skal brukes for regnskap og Selvangivelse for 2012 >> satser 2012

 

November 2012   

015C (150x130)27.11.12.

Andebu Regnskapskontor har nå blitt et SA (samvirkeforetak). Nye vedtekter er godkjent av Brønnøysundregistrene.

Overgangen fra BA (selskap med begrenset ansvar) til SA vil ikke medføre merkbare endringer i den daglige drift.

 

 

(150x130)12.11.12.

Årsmøtet 7. november 2012 vedtok enstemmig styrets innstilling om at regnskapskontoret skal bli et SA (samvirkeforetak) for å oppfylle kravene i den nye Samvirkeloven.

Forslaget til nye vedtekter blei enstemmig vedtatt og oversendes nå til Brønnøysundregistrene for godkjenning.

 

(150x130)01.11.12.

Årsmøte holdes 7. november 2012 kl 19.00 på Haugar ungdomslokale.

Det er årsmøtet til Andebu Bondelag som er årsmøte for regnskapskontoret. Saksliste er sendt til bondelagets medlemmer. Nye vedtekter for regnskapskontoret med overgang til SA (samvirkeforetak) er foreslått.

 

 Oktober 2012 

IMG_0589_2

(150x130)25.10.12.
Har du ansatte eller leier arbeidskraft?  

Vestfold Landbrukstjenester holder kurs i arbeidslivets lover og regler.  

Les her 

 

 

(150x130)06.10.12.
Andebu Regnskapskontor - fra BA til SA? 

Det forberedes nå forslag til årsmøtet om ny selskapsform for kontoret.  Ny samvirkelov krever at selskap med begrensa ansvar (BA) må over til ny selskapsform innen 31.12.12.  Styret vil foreslå at regnskapskontoret skal bli et SA (samvirkeforetak), og forslag til nye vedtekter skrives nå.  Kundene vil ikke merke så mye til overgangen fra BA til SA i det daglige.

 

September 2012 

CIMG0900 - Kopi

(150x130)12.09.12.
Bedre bonde - bedriftsledelse med bakkekontakt.

BSF Vestfold holder i høst kurset Bedre bonde som gir deg enkle og nyttige kunnskaper og verktøy i ledelse av gården.

Les her 

 

 

(150x130)01.09.12.
Frivillig mva-registrering kan omfatte utleie av bygg eller bortforpakting av jord.  Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet mva-fri inntekt.  Dermed blir det heller ikke mva-fradrag for kostnader,  f. eks. ved grøfting bekostet av eier av utleid jord.  Ved å søke frivillig mva-registrering,  kan mva-fradrag oppnås.  Jordleia skal da momses.  Søknad må sendes Skatteetaten før investering/arbeid settes i gang.

 

August 2012 

120_2(150x130)17.08.12.

Ny samvirkelov gjør at Andebu Regnskapskontor BA innen 31.12.12. må bli et SA (samvirkeforetak).  Det må nye vedtekter til og holdes egne årsmøter (ikke lenger fellesmøte med Bondelaget).  Medlemmene vil ikke merke noen endring i det daglige.

 

(150x130)10.08.12.

Skatteoppgjør 2011 for Næringsdrivende.  

Over halvparten av næringsdrivende i Norge har fått skatteoppgjør allerede pr. 25. juli i følge Skatteetaten. De resterende skatteoppgjør kommer ukentlig fram til 17. oktober. Som de seinere åra er dette et oppgjør som kan bli endra seinere ettersom ligningsbehandlinga vil pågå fram til mai neste år.

 

Juli 2012 

IMG_1151

(150x130)31.07.12.

Skatteoppgjør 2011 for Næringsdrivende.  

Over halvparten av alle næringsdrivende i Norge har fått skatteoppgjør allerede nå pr. 25. juli i følge Skatteetaten. Dette er langt flere enn vi hadde forventet. De resterende skatteoppgjør kommer ukentlig fram til 17. oktober.

 

(150x130)13.07.12.

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift er ordnet,  og dermed stenger vi kontoret i 14 dager.  Vi åpner igjen 30. juli med delvis bemanning (se ovenfor Når vi er på plass), og da er det mva for mai og juni (2 mnd mva) som skal gjøres ferdig (frist 31. aug.). 

God sommer ! 

 

(150x130)04.07.12.

Regulering av grunnbeløpet: 

Pr. 1. mai 2012 øker Grunnbeløpet fra kr 79216 til kr 82122. Dette er en økning på kr 2906 som tilsvarende 3,67 prosent.

 

Juni 2012 

CIMG0664_2

(150x130)18.06.12.

Det årlige fribeløpet for gaver fra person til person er 1/2 G (G=grunnbeløpet). 1. jan. 2012 var G kr 79216 slik at kr 39608 blir fribeløp for hele 2012.  Barn har følgelig ett fribeløp fra både far og mor.  Det skal ikke sendes inn Gavemelding på gaver innenfor fribeløpet.

En gave på f. eks. kr 100000 skal innberettes på Gavemelding, men det kan i meldingen føres opp en fradragspost på 1/2G slik at gaven blir registrert med kr 60392 (100000 - 39608).

 

(150x130)04.06.12.

Første skatteoppgjør sendes ut 25. juni (hovedoppgjør for lønnstakere).  Fra siste uka i juli blir det ukentlige oppgjør for næringsdrivende, så snart den enkelte selvangivelse er ferdigbehandla, fram til siste oppgjøret 17. oktober (antas bli hovedoppgjør). 

Det blir ulik rentesats på restskatt ut fra når oppgjøret kommer.

 

Mai 2012 

CIMG0425_2(150x130)29.05.12.

Første skatteoppgjør sendes ut 25. juni (hovedoppgjør for lønnstakere).  Fra siste uka i juli blir det ukentlige oppgjør for næringsdrivende, så snart den enkelte selvangivelse er ferdigehandla, fram til siste oppgjøret 17. oktober

Det blir ulik rentesats på restskatt ut fra når oppgjøret kommer, men å betale Tilleggsforskudd vil fortsatt være lønnsomt.

 

(150x130)16.05.12.

Trygdeavgifta vedr. primærnæringene blir endra fra og med 2012.  Ny sats blir 11,0% (tidligere 7,9%), det vil si at det nå blir samme sats som for all øvrig næringsvirksomhet. Ettersom den tidligere reduserte satsen var et resultat av tidligere års jordbruksavtaler, vil økningen nå i 2012 bli kompensert ved en økning i jordbruksfradraget.

 

(150x130)02.05.12.

Tilleggsforskudd skatt kan betales innen 31. mai av både lønnstakere og næringsdrivende for dermed å slippe renter på en evt. restskatt.  I år fulgte det ikke med giroblankett,  men kun et ark med nødvendig KID, sammen med Selvangivelsen.  Dette er helt greit for nettbankbrukere.  Vi kan i tilfelle hjelpe til med utfylling av giroblankett for de som bruker brevgiro eller "går i banken".

 

April 2012  

CIMG0343(150x130)23.04.12. 

Elektronisk sending av dokumenter har blitt en del av hverdagen.  En scanner vil ofte være nødvendig for å få dokumenter over til digitalt format. Har du et dokument du vil sende oss, kan rett og slett et digitalt kamera også duge. Med stø labb og rett zoom kan et bilde av dokumentet bli bra nok løsning. Bilde-fila må etterpå legges inn på pc'n slik at du får sendt dette som filvedlegg i en epost til oss.

 

(150x130)16.04.12.

Årsoppgjør med Selvangivelser,  Næringsoppgaver og øvrige ligningsskjema står på programmet de to neste månedene.

Hovedfristen er 31. mai,  men som regnskapskontor får vi også ei kvote på 10% med innlevering 30. juni. 

Frist Selvangivelse for lønnstaker er som tidligere 30. april

 

Mars 2012 

CIMG0258

(150x130)27.03.12.

Skatteetaten har nå sendt ut papirutgaven av Selvangivelse 2011 for Næringsdrivende.  Som tidligere er dette et halvferdig skjema ettersom tall vedrørende næringen mangler og må legges inn av oss.  Denne papirutgaven trenger du ikke levere til oss.  Spart tid for deg, spart tid for oss! Vi henter lettere ut opplysninger fra Altinn nettportal. 

Ektefeller eller andre som får Selvangivelse for Lønnstaker/pensjonist, må i tilfelle levere papirutgaven hit til oss hvis vi skal hjelpe til med kontroll/innsending.

 

(150x130)13.03.12.

Årsmoms for vanlig næring hadde frist i går og nå står mva for primærnæring med frist 10. april for turSamme dato er frist også for 2mnd moms vanlig næring. 

Altinn åpner for Selvangivelser først om ei ukes tid slik at det foreløpig ikke er tilrettelagt for alle bitene av årsoppgjøret.

 

(150x130)12.03.12.

Utbytte fra Viken Skog blei utbetalt i mai 2011.  De som har mottatt utbytte, må levere oss Årsoppgave 2011 for andelskapital.  Første versjon inneholder feil, slik at Viken Skog har sendt ut nye Årsoppgaver nå før helga (datert 6. mars 2012).  Det er kun denne siste versjonen vi trenger.

  

Februar 2012 

CIMG0120(150x130)24.02.12.

Det årlige skattebilaget "Foran årsoppgjøret" som står i Bondebladet, kan også leses elektronisk. 

Du finner det ved å klikke her >> Årsoppgjør 2011

 

(150x130)16.02.12.

Endring av type Selvangivelse for 2011 kan meldes til Skatteetaten fram til 24. februar.  Det er aktuelt for alle som har startet næring i 2011 og som tidligere år dermed har hatt vanlig Selvangivelse for lønnstaker. Vi har herfra meldt inn de endringene vi kjenner til.

 

(150x130)14.02.12.

Hvis noen skulle lure på hva skjermingsrenta blir for 2011,  så er svaret 2,1% (gjelder enkeltpersonforetak).  Denne renta brukes ved beregning av personinntekt (pensjonsgivende inntekt) i næring.  For 2010 var satsen 2,2%.

 

Januar 2012 

026_2_2(150x130)24.01.12.

Vi driver i disse dager og sender ut lønnsoppgaver på vegne av kunder som har hatt folk i arbeid eller på kår. Lønnsoppgavene sendes direkte herfra til lønnsmottakerne hvis ikke annet er avtalt.

Fristen er 31. januar, så det haster med lønnsopplysninger som til nå ikke er levert hit.

 

(150x130)13.01.12.
Fokus på dine penger
NLR Viken (tidl Forsøksringen) og MidtVestfold Regnskap inviterer til fagmøte torsdag 26. januar kl. 18.30 - 21.30 i møterom Nord på Gjennestad.  Tema: Kostnader til maskiner og utførelse av arbeidet ute på jordet.

Les: Innbydelse 

 

(150x130)05.01.12.
Statens satser for tjenestekjøring med egen bil er fra 1. januar kr 3,90 pr km for de første 10000 km (kr 3,25 videre).  Tidligere var grensa 9000 km for høy og lav sats.  Tilhengergodtgjørelse er nå kr 0,70 pr km og passasjertillegg kr 1,00 pr km.  Disse satsene vil være skattefrie når nødvendig dokumentasjon for kjøringa er på plass.

 

Desember 2011 

CIMG0124

(150x130)27.12.11.
Forberedelser til årsoppgjøret for 2011 er i gang.  Brev til alle kunder sendes ut i dag sammen med de vanlige skjemaene for varelager og andre opplysninger.  De samme skjemaene finner du også under menyvalget Kundeside.

 

 

grønt pkt119.12.11.

Skattekortene for 2012 er under utsendelse fra skatteetaten. De som starter næringsvirksomhet i 2012 eller som forventer stor økning i næringsinntekt, bør melde inn dette gjennom Søknad om nytt skattekort. Forskuddsskatten blir da justert, men en viktig fordel som følger av dette er at NAV da lettere godtar de nye tallene hvis det søkes om sykepenger. Dermed mere sykepenger når et høyere grunnlag blir godtatt.

 

(150x130)10.12.11.
Takseringsreglene opplyser om satser på det meste som skal brukes for regnskap og Selvangivelse for 2011 >> satser 2011

 

(150x130)05.12.11.
Frivillig mva-registrering kan omfatte utleie av bygg eller bortforpakting av jord.  Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet mva-fri inntekt.  Dermed blir det heller ikke mva-fradrag for kostnader,  f. eks. ved grøfting bekostet av eier av utleid jord.  Ved å søke frivillig mva-registrering,  kan mva-fradrag oppnås.  Jordleia skal da momses.  Søknad må sendes Skatteetaten før investering/arbeid settes i gang.

 

November 2011 

015C(150x130)29.11.11.
Min ID og midlertidig passord.  Kunder som bruker Altinn og som bestiller midlertidig passord,  kan sikkert oppleve at passord ikke mottas.  Det kan skyldes at slike passord blir sendt til vår epost-adresse i stedet.  Det tikker av og til inn slike passord til oss (uten bestillers navn) så ta kontakt med oss hvis passord ikke mottas.

 

(150x130)18.11.11.
Begrensning av fradragsrett ved kontant betaling omfatter også lønnskostnader.  Netto lønn på kr 10000 eller mer til samme lønnstaker (sum for året) må betales pr. bank fra første krone for å oppnå fullt inntektsfradrag.  Hvis lønn utbetales med kr 8000 i kontanter og deretter kr 4000 pr. bank,  blir det kun inntektsfradrag for kr 4000 (bankbeløpet) mens de øvrige kr 8000 må føres som lønn uten fradrag.

 

(150x130)12.11.11.
Justeringsreglene for mva trådte i kraft 01.01.2008. Reglene medfører at mva som er refundert ved større investeringer i mva-pliktig virksomhet delvis må tilbakebetales hvis f. eks. driftsbygninger endrer bruk (til ikke mva-pliktig virksomhet) de første 10 år og maskiner endrer bruk de første 5 år etter investeringen.

 

(150x130) 01.11.11.
Kurstid og stengt kontor.  Bondelagets årlige skattekurs er lagt til 10. og 11. november for Vestfolds del.  Vi må av den grunn dessverre holde kontoret stengt torsdag 10. nov. 

 

Oktober 2011 

IMG_0589_2

(150x130)19.10.11.
Skatteoppgjøret for næringsdrivende ligger nå tilgjengelig på Altinn og er også på vei i posten.  Vi henter ut oppgjørene for alle kundene våre fra Altinn og kontrollerer med innsendte tall.

Ettersom ligningsbehandlinga fortsetter helt til mai neste år,  så er Skatteoppgjøret nå mest en bekreftelse av innsendte tall.

 

(150x130)15.10.11.

Årsmøte 2011 for regnskapskontoret holdes 8. november.  Årsmelding,  regnskap,  valg av styre og framtidig selskapsform for Andebu Regnskapskontor er på sakslista.  Årsmøtet inngår i Andebu Bondelags årsmøte og er åpent kun for bondelagsmedlemmer.

 

(150x130)12.10.11.
Forslaget til Statsbusdjett 2012 legger opp til øking i trygdeavgiften for primærnæringene.  Ny sats blir 11% mot gammel sats 7,8%.  Dette vil gi noe forenkling regnskapsmessig da 11% er gjeldene sats for øvrige næringer.  Utvidelse av jordbruksfradraget skal kompensere for økningen i trygdeavgift.

 

September 2011 

CIMG0900 - Kopi

(150x130)23.09.11.
Eierskiftekurs (gårdssalg) starter opp 25. oktober på Gjennestad i regi av BSF Vestfold (Bygdefolkets Studieforbund).  Det er lagt opp til tre kurskvelder.

Les mer fra BSF her >>CIMG0185

 

(150x130)23.09.11.
De som skal registrere endringer i foretaket sitt før årsskiftet,  må være ute i god tid.  Brønnøysundregistrene har noen ukers behandlingstid nå.  For eksempel må det sendes inn melding om fravalg av revisor innen 30. november for at denne skal bli registrert som gjeldende for 2011.

   

(150x130)14.09.11.
Høyere avskrivningssatser for driftsbygninger (husdyrbygninger) er blant nyhetene i den kommende landbruksmeldinga.  Avskrivingssatsen for husdyrbygninger (i saldogruppe H) foreslås økt fra 4% til 6%.

 

(150x130)05.09.11.
Regjeringen fremmer forslag om å gjøre det enklere og billigere å etablere AS.  Krav til aksjekapital vil nå bli kun kr 30000.  Les mer i artikkel under Fagstoff.

 

August 2011  

110_2(150x130)19.08.11.
Ny tjeneste fra Brønnøysundregistrene.

Via tjenesten "Produkter og tjenester fra Brønnøysund- registrene" kan næringsdrivende som bruker Altinn nå skaffe seg firmaattest, årsregnskap for de tre siste årene og andre utvalgte produkter gratis for sin egen virksomhet.

 

(150x130)17.08.11.
Ny pulje for skatteoppgjør (for lønnstakere) blir lagt ut i dag.  Det gjelder de som ikke var med i oppgjørert 24. juni.  Neste pulje kommer 14. sept.

Som tidligere år vil næringsdrivende (og ektefeller til næringsdrivende) få oppgjøret 20. oktober.

 

(150x130)15.08.11.
Begrensning av fradragsrett ved kontant betaling omfatter også lønnskostnader.  Lønn på kr 10 000 eller mer til samme lønnstaker (sum for året) må derfor betales pr. bank fra første krone for å oppnå inntektsfradrag. 

Se ellers egen artikkel om kontantbetaling under Fagstoff.

 

(150x130)01.08.11.
Innlevering av bilag gjennom året for kunder med årstermin.
For 2011 (som for tidligere år) vil vi legge til grunn at to innleveringer (i august og i november) gir normalsatser ved vår fakturering av honorar. Hyppigere innlevering gir noe lavere satser og seinere innlevering gir noe økte satser.

 

Juli 2011 

IMG_1151(150x130)15.07.11.

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift er ordnet,  og dermed stenger vi kontoret i 14 dager.  Vi er på plass igjen 1. august og da er det mva for mai og juni (2 mnd mva) som skal gjøres ferdig (frist 31. aug.) .  God sommer !

 

 

(150x130)06.07.11.

Fra 1. mai er nytt grunnbeløp (G) satt til kr 79.216

(fra kr 75641 i 2010). 

Les mer om beregningene hos Norges Bondelag

her >>CIMG0185

 

Juni 2011    

CIMG0664_2(150x130)24.06.11.

For utenlandsk arbeidskraft og skattekort

har det blitt innført litt endring i rutinene med ID-kontroll. 

Les mer her -->CIMG0185

 

 

(150x130)14.06.11.

Åpningstider i sommer :  

08.00 - 15.00 i perioden 14. juni - 31.august. 

Det blir feriestengt i uke 29 og uke 30

(18. juli - 31. juli).

 

(150x130)02.06.11.

Selvangivelsesfristen for Næringsdrivende utløp 31. mai.  Som regnskapskontor kan vi søke om utsettelse ut juni for 10% av kundene våre.  Ved opptelling den siste dagen var det sendt inn Selvangivelser for ca. 90% av kundene våre.  Vi bruker derfor muligheten til å sende inn de resterende i juni.  Aktuelle kunder vil etterhvert høre fra oss.

 

Mai 2011 

CIMG0425_2

(150x130)24.05.11.

Begrensning av fradragsrett ved kontant betaling omfatter også lønnskostnader.  Lønn på kr 10 000 eller mer til samme lønnstaker (sum for året) må derfor betales pr. bank fra første krone for å oppnå inntektsfradrag. 

Se ellers egen artikkel om kontantbetaling under Fagstoff.

 

(150x130)20.05.11.

Frivillig mva-registrering kan omfatte utleie av bygg eller bortforpakting av jord.  Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet mva-fri inntekt.  Dermed blir det heller ikke mva-fradrag for kostnader,  f. eks. ved grøfting bekostet av eier av utleid jord.  Ved å søke frivillig mva-registrering,  kan mva-fradrag oppnås.  Jordleia skal da momses.  Søknad må sendes Skatteetaten før investering/arbeid settes i gang.

 

(150x130)16.05.11.

Tilleggsforskudd skatt kan betales innen 31. mai av både lønnstakere og næringsdrivende for dermed å slippe renter på en evt. restskatt.  I år fulgte det ikke med giroblankett,  men kun et ark med nødvendig KID, sammen med Selvangivelsen.  Dette er helt greit for nettbankbrukere.  Vi kan i tilfelle hjelpe til med utfylling av giroblankett for de som bruker brevgiro eller "går i banken".

 

(150x130)12.05.11.  

Årsoppgjør pågår nå for fullt.  Vi greier rundt fem oppgjør pr. dag så dermed tar det tid før vi blir ferdig med alle 225 kundene.  Hovedfristen for næringsdrivende er 31. mai,  men alle regnskapskontor kan søke om ei kvote på 10 % av kundemassen med innsending pr. 30. juni,  og vi kommer nok til å benytte oss av det.  Vi tar kontakt med den enkelte etterhvert som oppgjørene blir ferdig,  men noen får kanskje høre fra oss først et stykke ut i juni.

 

April 2011  

CIMG0343

(150x130)28.04.11.

Det vil fortsatt lønne seg å innbetale Tilleggsforskudd for skatt i tilfelle restskatt,  men ettersom skatteoppgjøret nå vil komme i puljer utover høsten,  er rentesatsen på evt. restskatt ukjent nå (avhenger av hvilken pulje en havner i).  Nytt i fjor var felles frist for både lønnstakere og næringsdrivende.  31. mai 2011 er frist for alle vedr. Tilleggsforskudd 2010.

 

(150x130)26.04.11.

Lønnstakere og pensjonister har frist 30. april for innlevering av Selvangivelse (papir eller elektronisk).  Hvis det ikke er endringer å melde inn,  kan det brukes "stille aksept",  det vil si at den forhåndsutfylte Selvangivelsen godtas som den er og dermed ikke trenger sendes inn. 

Næringsdrivende har frist 31. mai,  men ektefellen til en næringsdrivende må allikevel bruke 30. april som frist (med mindre de ikke driver næring sammen).

 

(150x130)17.04.11.

Flere skatteoppgjør i 2011.  

I tillegg til de vanlige skatteoppgjørene i juni og oktober vil det også bli sendt ut oppgjør i august og september.  Det vil medføre nye regler for å beregne renter i skatteavregningen ettersom det nå blir flere og også ulike frister for å betale restskatt eller få igjen skatt.  Ettersom ingen på forhånd vet hvilken oppgjørsdato den enkelte får,  kan det heller ikke beregnes renter på forhånd under årsoppgjøret slik vi har gjort tidligere år.

 

(150x130)10.04.11.

Årsoppgjør med Selvangivelser,  Næringsoppgaver og øvrige ligningsskjema står på programmet de to neste månedene.

Hovedfristen er 31. mai,  men som regnskapskontor får vi også ei kvote på 10% med innlevering 30. juni. 

Nytt i år er at skatteoppgjørene blir lagt ut puljevis gjennom høsten.

 

Mars 2011  

CIMG0260_2(150x130)30.03.11.

Mva-oppgjør pågår nå.  11. april er frist for ca 125 mva-oppgaver,  årstermin 2010,  for jord/skogbruk.  Vi prøver å sortere litt slik at de som skal ut med de største beløpene,  blir tatt først.  Vi tar kontakt etterhvert som tall er klare eller skal ses på.

11. april er også frist for 2-mnd mva,  alminnelig virksomhet,  for jan/febr 2011,  slik at mva-oppgjør vil pågå for fullt fram til da.

 

(150x130)23.03.11.

Papirutgaven av Selvangivelsen 2010 er like om hjørnet.  De som driver næring,  får Selvangivelse for Næringsdrivende.  Denne papirutgaven trenger ikke leveres til oss.  Spart tid for deg,  spart tid for oss! Vi henter lettere ut opplysninger fra Altinn nettportal. 

Ektefeller eller andre som får Selvangivelse for Lønnstaker/ pensjonist,  må i tilfelle levere papirutgaven hit til oss hvis vi skal hjelpe til med kontroll/innsending.

 

(150x130)21.03.11.

Oppgaven fra Skatteetaten vedr. aksjer,  aksjegevinster/tap og utbytte kom for et par dager siden.  Dermed skulle alle årsoppgaver være sendt ut.  Vi trenger denne oppgaven hvis det framkommer gevinst/tap på aksjesalg.  Øvrige opplysninger om utbytte slår inn på Selvangivelsen automatisk,  men vi tar gjerne en kontroll av disse beløpene også.

 

(150x130)11.03.11.

Frivillig mva-registrering kan omfatte utleie av bygg eller bortforpakting av jord.  Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet mva-fri inntekt.  Dermed blir det heller ikke mva-fradrag for kostnader,  f. eks. ved grøfting bekostet av eier av utleid jord.  Ved å søke frivillig mva-registrering,  kan mva-fradrag oppnås.  Jordleia skal da momses.  Søknad må sendes Skatteetaten før investering/arbeid settes i gang.

 

(150x130)10.03.11.

10. mars er frist for mva-oppgave for alminnelig næring med Årstermin.  Den vanlig ordningen er 6 stk. mva-terminer i året (2-mnd terminer).  Ved søknad til Skatteetaten kan næringsdrivende få Årstemin.  Et av kravene er at årlig omsetning ikke overstiger 1 mill. kroner.  Søknad må sendes ved inngang til nytt nytt år.

 

Februar 2011  

CIMG0125_2_2

(150x130)26.02.11.

Min ID og midlertidig passord.  Kunder som bruker Altinn og som bestiller midlertidig passord,  kan sikkert oppleve at passord ikke mottas.  Det kan skyldes at slike passord blir sendt til vår epost-adresse i stedet.  Det tikker av og til inn slike passord til oss (uten bestillers navn) så ta kontakt med oss hvis passord ikke mottas.

 

(150x130)16.02.11.

Ligningen for 2009 pågår fortsatt og vil fortsette fram til mai.  Skatteoppgjøret som blei lagt ut sist høst er langt på vei bare en bekreftelse på innsendt Selvangivelse.  Opplegget de siste åra har vært at ligningsbehandlingen begynner på seinhøsten og fortsetter til våren etterpå.  Vi får nå jevnlig kopi av brev om saker som tas opp med kundene.

 

(150x130)11.02.11.

Begrensning av fradragsrett ved kontant betaling omfatter også lønnskostnader skriver skatteetaten i dag.  Lønn på kr 10000 eller mer til samme lønnstaker (sum for året) må derfor betales pr bank for å oppnå inntektsfradrag.  Se ellers egen artikkel om kontantbetaling under sida for Fagstoff.

 

(150x130)09.02.11.

Selvangivelse og Altinn.  Først 22. mars vil Selvangivelser med forhåndsutfylte tall for lønn,  bank,  aksjer,  eiendom m.m. ligge tilgjengelig for bruk i årsoppgjøret.  Dette er vel noenlunde som tidligere år,  og det gjør at vi ikke kommer skikkelig i gang med årsavslutningen før i siste del av mars.

 

(150x130)04.02.11.

Lønnsoppgaver er nå fylt ut og sendt ut til lønnstakere og kårmottakere.  Gi oss beskjed hvis oppgaver synes mangle.

Frist for mva 6. termin 2010 er 10. februar (2 mnd mva).  Det haster derfor hvis bilag forsatt ikke er innlevert. 

 

Januar 2011 

026_2_2

(150x130)25.01.11.

Vi driver i disse dager og sender ut lønnsoppgaver på vegne av kunder som har hatt folk i arbeid eller på kår.  Lønnsoppgavene sendes direkte herfra til lønnsmottakerne hvis ikke annet er avtalt.

Fristen er 31. januar,  så det haster med lønnsopplysninger som til nå ikke er levert hit.

 

(150x130)15.01.11.

Vi kan gratulere Anine med autorisasjon som regnskapsfører etter tre års utdanning og to års praksis hos oss.  Dermed er vi fire med autorisasjon på kontoret.

 

(150x130)13.01.11.

Hvis noen skulle lure på hva skjermingsrenta blir for 2010,  så er svaret 2,2%.  Denne renta brukes ved beregning av personinntekt (pensjonsgivende innt.) i næring.  Mer her >>CIMG0185

(150x130)07.01.11. 

17. januar har arbeidsgivere frist for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for siste lønnstermin 2010.  Det haster nå med evt. resterende lønnsopplysninger til oss.

 

(150x130)06.01.11. 

Fra 1. jan. 2011 har skatteetaten tatt i bruk nytt bankkontonummer for innbetaling av moms.  Nytt kontonummer er 6345 05 08200.