'''

Andebu  

Regnskapskontor SA  

 

1. sept. - 31. mai

Man-fre 08.30-15.30 

 

1. juni - 31. aug.

Man-fre 08.30-15.00

 

Besøksadr : 

Andebu sentrum 20 

3158  ANDEBU 

 

Postadr : 

Postboks 48 

3162  ANDEBU 

 

post@andeburegnskap.no 

 

Tlf  33 44 33 60   

 

Org nr 971 320 826 MVA   

Bank  2500 20 11835   

 

www.andeburegnskap.no

Våre tjenester ...

 

Vi tar på oss ulike oppdrag ...  

 

   IMG_0660_2

 (150x130) Føring av regnskap med mva-oppgaver

 (150x130) Lang erfaring med jord- og skogbruksregnskap  

 (150x130) Lang erfaring med regnskap for vanlig næring

 (150x130) Fører også for selskap (AS, ANS, DA,  SA)

 (150x130) Utfylling av ligningsskjema  

 (150x130) Lønning 

 

 

 (150x130) Fakturering

 (150x130) Veiledning ved eiendomsoverdragelse

 (150x130) Økonomiske analyser

 (150x130) Lar kunder fakturere til eget regnskap (gjerne med KID)

 (150x130) Skannede bilag i regnskapet