'''

Andebu  

Regnskapskontor SA  

 

1. sept. - 31. mai

Man-fre 08.30-15.30 

 

1. juni - 31. aug.

Man-fre 08.30-15.00

 

Besøksadr : 

Andebu sentrum 20 

3158  ANDEBU 

 

Postadr : 

Postboks 48 

3162  ANDEBU 

 

post@andeburegnskap.no 

 

Tlf  33 44 33 60   

 

Org nr 971 320 826 MVA   

Bank  2500 20 11835   

 

www.andeburegnskap.no

Startside ...

 

 

 

Andebu Regnskapskontor - litt  forskjell 

 

 

Velkommen til hjemmesida vår ! 

    

 

 

IMG_0589 

   

 Duett.no Min side

 

 Norge.no   

 

 Skattekalender   

 

 

 

(150x130)15.02.19. 

Foran Årsoppgjøret 2018 

Norges Bondelags artikkel, Foran Årsoppgjøret 2018

 

 

(150x130)24.01.19. 

Takseringsreglene for 2018 finner du her 

 

 

(150x130)31.12.18.

Papirløst regnskap? 

Vi har nå i et par år ført regnskap med skannede bilag. Sjølve skanninga av bilaga tar mindre tid enn forventa, men vi har måttet legge litt om på rutiner og ha "ryddig" opplegg.  Vi ser mange fordeler med slik bilagsregistrering.

Skanning kan også gjøres av deg som kunde.  Du får da en særskilt e-postadresse du kan sende skannede bilag til.  Ta kontakt hvis du vil prøve dette.

 

MinSide 

er et tilbud til deg som kunde.  Via MinSide kan du foreta fakturering med automatisk bokføring av disse fakturaene i Duett (programmet vårt).  Med bruk av en app på mob. tlf. kan timer og andre data legges rett inn i fakturaordren mens du er ute på oppdrag.  Du får også tilgang til regnskapsrapporter og kan gå ned til bilagsnivå slik at de skannede fakturaene vises.

Hvis du velger å bruke KID på fakturaene blir det daglig oppdatering fra banken til regnskapet, noe som gir god oversikt over utestående beløp.

 

Ta kontakt med oss hvis dette høres interessant ut.

 

 

(150x130)25.11.17.
Nye krav til kassasystemer. 
CIMG0944Kassasystemer må etterhvert tilfredsstille kravene i den nye Kassasystemlova. Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg.  De nye reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemet for å unndra skatt og avgifter.

Reglene innebærer at leverandørene etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller krav til påbudte og forbudte funksjoner,og til sikring av elektronisk journal. Leverandørene må levere en produkterklæring til Skatteetaten om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket.

Derfor: Skal du kjøpe nytt kassaapparat, må systemet ha produkterklæring.

Gamle kassaapparat må få produkterklæring gjennom en oppgradering (sjekk om leverandøren har mulighet) eller bli erstattet med nytt system innen 1. januar 2019.

 

 

(150x130)25.11.17.

Ny skogbruksbeskatning i 2017 (og 2016) 

Skoger med over 200 m3 tilvekst, skoger med under 200 m3 tilvekst og høy aktivitet, skoger som drives i kombinasjon med aktivt CIMG0258jordbruk vil alle fra 2017 bli beskattet via en tømmerkonto.  Disse skogene fortsatte med gjennomsnittsbeskatning i 2016, mens mindre skoger blei tatt ut av gjennomsnittsbeskatningen allerede i 2016.  De skogene som skal inn på tømmerkonto nå for 2017 blei sånn sett utpekt allerede i fjor.

Tømmerkonto skal utjevne resultatene fra skogbruket over år ved at resultatet hver år settes inn på denne kontoen.  20-100 % av saldoen hvert år må så tas til inntekt.  Skogeier får dermed valgfrihet hvert år med hvor mye som skal tas til inntekt.

Ubeskattede beløp i den gamle gjennomsnittstabellen (de 4 foregående år) må tas til inntekt/føres til fradrag i 2017 eller de neste årene.