Telefonutgifter for næringsdrivende

grønt pkt121.11.14.  

For noen år sida kom det nye regler for fradragsføring av kostnader til det som nå betegnes som elektronisk kommunikasjon (fasttelefon / mobiltelefon / internett) når tjenestene er tilgjengelig både i arbeidstid og fritid.  Den private bruken blir nå fastsatt etter såkalt sjablon (uavhengig av faktisk bruk). 

Mva-fradraget bestemmes etter faktisk bruk både med sjablonregelen og etter gamle regler.  

 

Utgiftsføringa blir derimot påvirket av at sjablonreglen krever bokføring av privatbruk (samla for fasttelefon, mobiltelefon og internett) med inntil kr 4400 (endra beløp fra og med 2014).    

 

Eksempel med kr 10000 i totale utgifter og 60% næringsbruk og 40% faktisk privatbruk. 

                                                                                  

                           Gamle                    Nye regler                    

                           regler                     (sjablon) 

Næring               kr 4800                    kr  4400                     

Mva                    kr 1200                    kr  1200                      

Sum næring      kr 6000                   kr  5600                      

Privat                kr 4000                   kr  4400                     

                     

Totalt                kr 10000                   kr 10000

 

Bokføringsmessig må det litt "triksing" til for å få fram rette beløp på rett sted i skjemaene.

 

I eksempelet ovenfor slår sjablonreglene litt ugunstig ut fradragsmessig.  Med de samme kr 10000 i totale kostnader, men med faktisk privat bruk på         f. eks. 80%, gir sjablonregelen derimot gunstigere fradragsføring enn de gamle reglene.

 

De første kr 1000 i kostnader kan uavkortet føres til fradrag i næringa.  Så må de neste kr 4400 føres privat, og utover dette kan alt føres til fradrag på næringa.  Hvis totale kostnader er kun kr 5200, blir det kun kr 1000 til fradrag i næring og kr 4200 blir bokført som privatbruk etter sjablonregelen (jfr. inntil kr 4400 privat).

 

Hvis ektefeller driver næring sammen, vil det kunne bli bokført privatfordel på inntil kr 4400 for begge to hvis begges abonnement føres i regnskapet.