Lovendringer

(150x130)12.08.13.

 

Endringer i odelsloven trer i kraft med virkning fra 1. januar 2014.

Endringer i jordloven trer i kraft med virkning fra 1. juli 2013.

 

LOGOGR~1_2 

 

Norges Bondelag skriver: nye regler