Endring av skatteregler ved gårdssalg innen familien

 

IMG_0533B_2

(150x130)18.11.13.

Som en følge av bortfall av arveavgift fra 2014, blir det nå redusert adgang for kjøper til å "skrive opp" verdier i regnskapet ved

famileoverdragelse. 

Det gjelder særlig løsøre (maskiner og buskap).

 

Løsøre kunne tidligere (og kan fram til 31.12.2013) tas inn i regnskapet med fulle omsetningverdier uten at kjøper ga tilsvarende vederlag. Differansen mellom vederlag og fulle verdier ble i stedet registrert som forskudd på arv.

 

Overdragelse av løsøret og oppskriving av verdiene måtte skje 4 - 5 år før gårdsoverdragelsen for å oppnå denne fordelen, vanligvis ved at datter/sønn startet forpakting av eiendommen.

 

Med nye regler fra 01.01.2014 kan det blant annet være et par forhold som bør vurdres for de som er i en overdragelsesfase.

En planlagt gårdsoverdragelse 01.01.2014 vil helst komme bedre ut ved å framskynde overdragelsen til 2013 (f. eks. 31.12.2013) for å komme inn under gammelt regelverk, særlig når det inngår stor gaveandel.

En planlagt forpaktingsperiode fra 2014 kan kanskje starte med overdragelse av løsøre allerede 31.12.2013 for å nytte gammel ordning med oppskriving av verdier.

 

Ta kontakt med oss på kontoret hvis du har spørsmål rundt dette.