Omsorgspenger, forts.....

 

funksjonshemmet barn over 12 år, kan du har rett til omsorgspenger fra første dag. Da må du søke om å få utvidet antall omsorgsdager.

Du må dokumentere barnets eller barnepasser sykdom med erklæring fra lege. Du må også dokumentere de 10 dagene du har brukt som omsorgsdager (ventetid), og hvilke dager du søker omsorgspenger fra NAV for. 

 

 

Krav til regnskapsbilag og rutiner. 

 

CIMG0944 

(150x130)30.11.14. 

Anines bidrag på årsmøtet

27. mars 2014 kan leses her