Omsorgspenger også for selvstendig næringsdrivende.

 

110_2(150x130)08.08.15.

Norges Bondelag skriver:

Hvis du må være borte fra arbeidet på grunn av nødvendig tilsyn og pleie når barnet ditt er sykt, har du rett til omsorgspenger. Nå får også selvstendig næringsdrivende og frilansere rett på denne ytelsen.

Omsorgspenger har til nå vært forbeholdt arbeidstakere, men fra 1. juli 2015 omfatter ordningen de nye gruppene. 

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til omsorgspenger fra NAV fra 11. fraværsdag. Dersom du har omsorg for et kronisk sykt eller