'''

Andebu  

Regnskapskontor SA  

 

1. sept. - 31. mai

Man-fre 08.30-15.30 

 

1. juni - 31. aug.

Man-fre 08.30-15.00

 

Besøksadr : 

Andebu sentrum 20 

3158  ANDEBU 

 

Postadr : 

Postboks 48 

3162  ANDEBU 

 

post@andeburegnskap.no 

 

Tlf  33 44 33 60   

 

Org nr 971 320 826 MVA   

Bank  2500 20 11835   

 

www.andeburegnskap.no

Kundeside ...

                                                                                                       CIMG2218

 

Innlevering av bilag  

 

For 2019 vil vi etterhvert inngå avtaler med hver enkelt kunde om innlevering av bilag.  Dette vil skje gjennom revisjon av Oppdragsavtalene mellom kunde og regnskapskontor.

 

De med 2 mnd terminer vil få egne frister hver annen måned, og de med årstermin vil få to, tre eller fire datoer gjennom året som frist.

 

 

 

Vedtekter for Andebu Regnskapskontor SA  her

 

Årsberetning 2018 for Andebu Regnskapskontor SA  beretning

Årsoppgjør 2018

(150x130)29.12.18. 

 

 Skjema til årsoppgjør

 Alminnelig næring  

(150x130) 2018 side 1

(150x130) 2018 side 2 

 

 Skjema til årsoppgjør

 Jord og skogbruk 

(150x130) 2018 side 1

(150x130) 2018 side 2 

 

Julebrev 2018

(150x130)29.12.18.

 

 Julebrev

 Alminnelig næring  

(150x130) julebrev 2018

 

 

Julebrev 

 Jord og skogbruk  

(150x130) julebrev 2018