'''

Andebu  

Regnskapskontor SA  

 

1. sept. - 31. mai

Man-fre 08.30-15.30 

 

1. juni - 31. aug.

Man-fre 08.30-15.00

 

Besøksadr : 

Andebu sentrum 20 

3158  ANDEBU 

 

Postadr : 

Postboks 48 

3162  ANDEBU 

 

post@andeburegnskap.no 

 

Tlf  33 44 33 60   

 

Org nr 971 320 826 MVA   

Bank  2500 20 11835   

 

www.andeburegnskap.no

Vår side ...

 

 

Vi på kontoret 

 

 CIMG2237                                                              

   

 

 

  (150x130)Hogne Kjærås, daglig leder

      hogne@andeburegnskap.no

 

  (150x130)Jan  Nybak 

      jan@andeburegnskap.no 

    

  (150x130)Trond Bettum  

      trond@andeburegnskap.no 

 

  (150x130)Anine H. Eliassen  

      anine@andeburegnskap.no

       

  (150x130)Vigdis Huvestad

      vigdis@andeburegnskap.no

 

 

 

      

  (150x130)Anette Bogevik 

      anette@andeburegnskap.no

    

  (150x130)Heidi Malerød

      heidi@andeburegnskap.no 

 

 (150x130)  Mette Line Åkervik

       mette.line@andeburegnskap.no 

 

 

 Kontoret i dag  

 (150x130)24.03.18.

Kontoret holder til i lokaler i Andebu sentrum 20 (i 2. etasje over Gjensidige / Brannkassa). Landbruksregnskap dominerer, men det er også stort innslag av andre næringer og ulike typer foretak (enkeltpersonforetak, ANS, DA, SA, AS og lag/foreningsregnskap).

Kontoret har i 2017 ca. 240 kunder, av disse utgjør ca. 170 landbruk eller innslag av landbruk, mens ca. 70 kunder utgjør det resterende (butikker, entreprenører, transport, frisører, maskinholdere m.m.)

Nå i 2018 er vi sju regnskapsførere (noe deltid) ved kontoret, og fem har autorisasjon.

Tillitsvalgte for 2018

 

  IMG_0672_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret:

Bjarne Sommerstad (leder)

Torbjørn Aske (nestleder)

Karina Tangen

Erik Grytnes

Bjørnar Møyland

varamedl:

1. Per Ivar Bjørndal

2. Åge Edvardsen

 

Valgkomité:

Henrik Næss (leder)

Leif Gunnar Fevang

Øyvind Jacobsen

 

Revisjon:

FGH Revisjon AS 

 

(valgt på årsmøtet 20.03.18)